Print

KEPALA SEKOLAH DAN PEMBANTU KEPALA SEKOLAH
SMA N 1 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020


Kepala Sekolah : Dra. Harminingsih, M.Pd
 

WK Kurikulum : Endang Siwi R, S.Pd, M.Pd
PU Kurikulum 1 : Sriyanto, S.Pd, M.Pd
PU Kurikulum 2 : Budiyono, S.Pd
PU Kurikulum 3 : Sriatin, S.Pd
PU Kurikulum 4 : Wawan Budi Susanto, S.Pd
 
 
WK Kesiswaan : Drs. Imron
PU Kesiswaan 1 : Drs. Agus Suyanto
PU Kesiswaan 2 : Suryanti, S.Pd
PU Kesiswaan 3 : Iwan Supriyanto, S.Pd
 
 
WK Humas : Drs. Bambang Budi Hartono, M.Pd
PU Humas 1 : Syofyan Muchtar, S.Ag, M.PdI
PU Humas 2 : Thoyibatul Musangadah, S.Kom
 
 
WK Sar Pra : Kurotu 'Ayun, S.Pd, M.Pd
PU Sarpra 1 Yulianti Untari Dewi, S.Pd
PU Sarpra 2 : Setya Anung Haryanto, S.Pd, M.Or
PU Sarpra 3 : Rusbandi, S.Pd